Bizi takip edin
Bizi takip edin
Blog

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçileri17.4.2018 11:12:48

Cumartesi günkü yazımda kadroya geçirilen taşeron işçilerinin yaklaşık üç yıl boyunca altı ayda bir yüzde 4 zamma mahkum edildiğini, gerçekleşen enflasyon oranı ne olursa olsun, uygulanacak zammın yüzde 4 düzeyinde kalacağını yazmıştım.

Bir de kamu kesiminde kadroya geçirilmeyenler var. Bunlar da iki grup halinde.

İŞTEN ÇIKARILANLAR

Kamu kesiminde kadroya geçirilmeyenlerin birinci grubu, bu süreçte işten çıkarılanlar. 4 Aralık 2017 tarihinde işyerinde fiilen çalışmayanlar (ancak 4 Aralık’ta askerliğini yapanlar, ücretli ve ücretsiz doğum izninde olanlar, kurul raporuyla istirahatli olanlar kadroya geçebilir), emekli olup çalışmaya devam edenler, emekliliğe hak kazanmış olmasına karşın henüz emekli olmamış olanlar, devlet memuru olma niteliğine sahip olmayanlar, güvenlik soruşturması olumsuz gelenler ve yapılan sınavda başarılı olamayanlar bu grupta.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, akıl hastalığı bulunmamak, askerlikle ilgisi bulunmamak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve ayrıca “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” gerekiyor.

Bu biçimde işten çıkarılanların yapması gereken, çalıştıkları dönemde asıl işin bir parçasını yapmışsalar, geçmişe dönük muvazaa tespit ve alacak davası açmak. Çalışanlar haklı olarak çekiniyor; ancak işten çıkarılanların korkacak bir şeyi kalmadı. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Taşeron işini iyi bilen bir avukat bulup dava yoluna gitmelerinde yarar var.

TAŞERON İŞÇİSİ OLMAYA DEVAM EDENLER

Kamu kesiminde kadroya geçirilmeyenlerin ikinci grubu, kamuda taşeron işçisi olarak çalışmaya devam edecek olanlardır. Bunlar, 696 sayılı KHK’ya göre kapsamdışı bırakılan kurumlardaki alt işveren işçileri, personel alımına dayalı hizmet alım sözleşmesi olmasına karşın ihale bedeli içinde personel giderleri yüzde 70’in altında kalan işlerdeki işçiler, diğer tür alt işverenlik ihalesi kapsamında çalışanlar, anahtar teslim işlerde çalışanlar ve ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerinde çalışanlar.

“Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı”nın tanımı da şöyle: “İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımları.”

Kamuda kapsamdışı kalan kurumlardan bazıları da şunlar: BOTAŞ, ÇAYKUR, DMO, Elektrik Üretim A.Ş., Eti Maden İşletmeleri, MKE, PTT, TCDD, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, TİGEM, TMO, TÜDEMSAŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Halkbank, TKİ, TÜLOMSAŞ, TPAO, TRT, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., TTK, TÜVASAŞ, Vakıfbank.

Bu konumda olup kadroya geçme umudu sona erenlerin de muvazaa tespit ve alacak davası açmasında yarar var.

Yıldırım Koç - AydınlıkİLGİLİ HABERLER