Bizi takip edin
Bizi takip edin
Emek Dünyası

Sosyal tesis çalışanı işçiler kadro istiyor12.1.2018 08:22:55
Kamuya ait sosyal tesislerde çalışan binlerce taşeron işçisi ‘kadro’ düzenlemesinden yararlanamayacak. İşçiler yazdıkları mektupla hükümetten kadro istedi.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Şartsız herkes kadroya alınacak” dedi ancak öyle olmadı.

Taşeron işçilerine yönelik çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurumlar arasında ayrım yapıldı, yetmedi “ihale türü” üzerinden de ayrıma gidildi. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bazı özel bütçeli kuruşlar kapsamdışında tutulurken, kapsamiçinde gözüken kurumlarda da sadece “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” kapsamında çalışanlara düzenlemeden yararlanma imkanı getirildi.

BÜTÇE TÜRÜ AYRIMI DA YAPILDI

Öte yandan 1 Ocak’ta yayımlanan tebliğ ile KHK’yla çıkarılan düzenlemenin usul ve esaslar belirlenirken “bütçe türü” üzerinden de ayrıma gidildiği ortaya çıktı. Tebliğe göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin ödemeler; merkezi yönetim bütçesinden, sosyal güvenlik kurumu bütçesinden, fon ve kefalet sandığı bütçesinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesinden, döner sermaye bütçesinden, KHK’ya ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin kendi bütçesinden karşılanıyorsa, bu hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron işçileri düzenlemeden yararlanabilecek. Sosyal tesis gelirleri gibi bütçeler dışındaki kaynaklardan karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulacak. “Bütçe türü” ayrımı nedeniyle orduevi, polisevi, vilayetevi, öğretmenevi, jandarma sosyal tesisi, üniversite sosyal tesisi, bakanlıkların sosyal tesisleri, misafirhaneler gibi kurumlarda çalışan taşeron işçileri düzenlemeden yararlanamayacak.

Aydınlık’a ulaşan ve seslerinin duyurulmasını isteyen taşeron işçileri yazdıkları mektupla hükümete seslendi.

BİNLERCE TESİSTE ON BİNLERCE ÇALIŞANIZ’

“Bizler devletin en üst kademelerinden en alt kademesindeki memurdan tutun da, generalinden siviline kadar, valisinden bakanına kadar Genelkurmay Başkanı’na kaymakamına emniyet müdürüne kadar hizmet veren sosyal tesis çalışanlarıyız” denilen mektupta, “Bizler binlerce tesiste on binlerce çalışanız. Sayımızı biz kendimiz dahi bilmiyoruz. Anlayın işte o kadar büyük bir kitleyiz ki adımızı dahi kimse ağzına alamıyor. Bizler devletini, vatanını, bayrağını seven, 28 orduevi, 215 askeri tesis, 780 civarı öğretmenevi, 150 civarı polisevi, 10’larca vilayetevi, yüzlerce bakanlık tesisi, 100’lerce üniversite sosyal tesisi ve daha nicelerinde 24 saat esasına göre emir komuta ve silsine diye tabir edilen disiplin altında yeri geldiğinde şamar oğlanına dönen, azarlanan, hakir görülen dış kapının dış mandalı durumuna itilen iki dudak arasından çıkacak sözle iş hayatı şekillenen emekçi insanlarız” ifadelerine yer verildi.

KHK KALICI KADRO GÜVENCESİ GETİRMİYOR

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, taşeron işçilerine yönelik çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin (KHK) kalıcı bir kadro güvencesi getirmediğini söyledi. Bacaksız, devletin süreklilik arz eden tüm kamu hizmetlerini sürekli kadrolarıyla yürütme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunduğunu kaydederek, “Kamu hizmetlerinde taşeron çalıştırma, zaten temel hak ve yasalara aykırı bir uygulamadır” dedi. Kadroya geçiş heyecanı içindeki işçilerin kazanılmış hak kayıplarına uğrama riski bulunduğunu da vurgulayan Bacaksız buna izin verilmemesini istedi. Taşeron işçilerinin gerçek anlamda kadroya geçirilmediklerinden, “sürekli işçi statüsüne” geçirildikleri kamu kurumlarındaki işçilerin dâhil oldukları toplu iş sözleşmesi kapsamına da alınmadığını belirten Bacaksız, bu durumun “eşit işe eşit ücret” ilkesine aykırı olacağını bildirdi.

‘KAMUDA TAŞERON SONA ERMİYOR’

KHK ile kamuda taşeronlaştırmanın sona ermediğini belirten Bacaksız, düzenleme ile taşeron işçilerine kalıcı bir kadro güvencesi getirilmediğine dikkat çekerek, “Çalışanlar arasında farklı çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm emekçiler kadrolu, güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır” dedi.İLGİLİ HABERLER