Bizi takip edin
Bizi takip edin

Sosyal tesis çalışanı işçiler kadro istiyor

12.1.2018 08:22:55
<p>&Ccedil;alışma Bakanı J&uuml;lide Sarıeroğlu, &ldquo;Şartsız herkes kadroya alınacak&rdquo; dedi ancak &ouml;yle olmadı.</p> <p>Taşeron iş&ccedil;ilerine y&ouml;nelik &ccedil;ıkarılan kanun h&uuml;km&uuml;nde kararname (KHK) ile kurumlar arasında ayrım yapıldı, yetmedi &ldquo;ihale t&uuml;r&uuml;&rdquo; &uuml;zerinden de ayrıma gidildi. Kamu iktisadi teşebb&uuml;sleri ile bazı &ouml;zel b&uuml;t&ccedil;eli kuruşlar kapsamdışında tutulurken, kapsami&ccedil;inde g&ouml;z&uuml;ken kurumlarda da sadece &ldquo;personel &ccedil;alıştırılmasına dayalı hizmet alımı&rdquo; kapsamında &ccedil;alışanlara d&uuml;zenlemeden yararlanma imkanı getirildi.</p> <p><strong>B&Uuml;T&Ccedil;E T&Uuml;R&Uuml; AYRIMI DA YAPILDI</strong></p> <p>&Ouml;te yandan 1 Ocak&rsquo;ta yayımlanan tebliğ ile KHK&rsquo;yla &ccedil;ıkarılan d&uuml;zenlemenin usul ve esaslar belirlenirken &ldquo;b&uuml;t&ccedil;e t&uuml;r&uuml;&rdquo; &uuml;zerinden de ayrıma gidildiği ortaya &ccedil;ıktı. Tebliğe g&ouml;re personel &ccedil;alıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin &ouml;demeler; merkezi y&ouml;netim b&uuml;t&ccedil;esinden, sosyal g&uuml;venlik kurumu b&uuml;t&ccedil;esinden, fon ve kefalet sandığı b&uuml;t&ccedil;esinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı b&uuml;t&ccedil;esinden, gen&ccedil;lik hizmetleri ve spor il m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; b&uuml;t&ccedil;esinden, d&ouml;ner sermaye b&uuml;t&ccedil;esinden, KHK&rsquo;ya ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin kendi b&uuml;t&ccedil;esinden karşılanıyorsa, bu hizmet alımı kapsamında &ccedil;alışan taşeron iş&ccedil;ileri d&uuml;zenlemeden yararlanabilecek. Sosyal tesis gelirleri gibi b&uuml;t&ccedil;eler dışındaki kaynaklardan karşılanan personel &ccedil;alıştırılmasına dayalı hizmet alım s&ouml;zleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulacak. &ldquo;B&uuml;t&ccedil;e t&uuml;r&uuml;&rdquo; ayrımı nedeniyle orduevi, polisevi, vilayetevi, &ouml;ğretmenevi, jandarma sosyal tesisi, &uuml;niversite sosyal tesisi, bakanlıkların sosyal tesisleri, misafirhaneler gibi kurumlarda &ccedil;alışan taşeron iş&ccedil;ileri d&uuml;zenlemeden yararlanamayacak.</p> <p>Aydınlık&rsquo;a ulaşan ve seslerinin duyurulmasını isteyen taşeron iş&ccedil;ileri yazdıkları mektupla h&uuml;k&uuml;mete seslendi.</p> <p><strong>BİNLERCE TESİSTE ON BİNLERCE &Ccedil;ALIŞANIZ&rsquo;</strong></p> <p>&ldquo;Bizler devletin en &uuml;st kademelerinden en alt kademesindeki memurdan tutun da, generalinden siviline kadar, valisinden bakanına kadar Genelkurmay Başkanı&rsquo;na kaymakamına emniyet m&uuml;d&uuml;r&uuml;ne kadar hizmet veren sosyal tesis &ccedil;alışanlarıyız&rdquo; denilen mektupta, &ldquo;Bizler binlerce tesiste on binlerce &ccedil;alışanız. Sayımızı biz kendimiz dahi bilmiyoruz. Anlayın işte o kadar b&uuml;y&uuml;k bir kitleyiz ki adımızı dahi kimse ağzına alamıyor. Bizler devletini, vatanını, bayrağını seven, 28 orduevi, 215 askeri tesis, 780 civarı &ouml;ğretmenevi, 150 civarı polisevi, 10&rsquo;larca vilayetevi, y&uuml;zlerce bakanlık tesisi, 100&rsquo;lerce &uuml;niversite sosyal tesisi ve daha nicelerinde 24 saat esasına g&ouml;re emir komuta ve silsine diye tabir edilen disiplin altında yeri geldiğinde şamar oğlanına d&ouml;nen, azarlanan, hakir g&ouml;r&uuml;len dış kapının dış mandalı durumuna itilen iki dudak arasından &ccedil;ıkacak s&ouml;zle iş hayatı şekillenen emek&ccedil;i insanlarız&rdquo; ifadelerine yer verildi.</p> <p><strong>KHK KALICI KADRO G&Uuml;VENCESİ GETİRMİYOR</strong></p> <p>Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, taşeron iş&ccedil;ilerine y&ouml;nelik &ccedil;ıkarılan kanun h&uuml;km&uuml;nde kararnamenin (KHK) kalıcı bir kadro g&uuml;vencesi getirmediğini s&ouml;yledi. Bacaksız, devletin s&uuml;reklilik arz eden t&uuml;m kamu hizmetlerini s&uuml;rekli kadrolarıyla y&uuml;r&uuml;tme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunduğunu kaydederek, &ldquo;Kamu hizmetlerinde taşeron &ccedil;alıştırma, zaten temel hak ve yasalara aykırı bir uygulamadır&rdquo; dedi. Kadroya ge&ccedil;iş heyecanı i&ccedil;indeki iş&ccedil;ilerin kazanılmış hak kayıplarına uğrama riski bulunduğunu da vurgulayan Bacaksız buna izin verilmemesini istedi. Taşeron iş&ccedil;ilerinin ger&ccedil;ek anlamda kadroya ge&ccedil;irilmediklerinden, &ldquo;s&uuml;rekli iş&ccedil;i stat&uuml;s&uuml;ne&rdquo; ge&ccedil;irildikleri kamu kurumlarındaki iş&ccedil;ilerin d&acirc;hil oldukları toplu iş s&ouml;zleşmesi kapsamına da alınmadığını belirten Bacaksız, bu durumun &ldquo;eşit işe eşit &uuml;cret&rdquo; ilkesine aykırı olacağını bildirdi.</p> <p><strong>&lsquo;KAMUDA TAŞERON SONA ERMİYOR&rsquo;</strong></p> <p>KHK ile kamuda taşeronlaştırmanın sona ermediğini belirten Bacaksız, d&uuml;zenleme ile taşeron iş&ccedil;ilerine kalıcı bir kadro g&uuml;vencesi getirilmediğine dikkat &ccedil;ekerek, &ldquo;&Ccedil;alışanlar arasında farklı &ccedil;alışma bi&ccedil;imlerine son verilmeli, t&uuml;m emek&ccedil;iler kadrolu, g&uuml;venceli &ccedil;alışma koşullarına kavuşturulmalıdır&rdquo; dedi.</p>