Bizi takip edin
Bizi takip edin

2018'in ilk işsizlik rakamları açıklandı

16.4.2018 10:15:47
<p>T&uuml;rkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ocak d&ouml;neminde ge&ccedil;en yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile %10,8 seviyesinde ger&ccedil;ekleşti. Aynı d&ouml;nemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalış ile %12,7 olarak tahmin edildi. Gen&ccedil; n&uuml;fusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,6 puanlık azalış ile %19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,2 puanlık azalış ile %11,1 olarak ger&ccedil;ekleşti.</p> <p><strong>İSTİHDAM ORANI %46,4 OLDU</strong></p> <p>İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak d&ouml;neminde, bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile %46,4 oldu.</p> <p>Bu d&ouml;nemde, tarım sekt&ouml;r&uuml;nde &ccedil;alışan sayısı 70 bin, tarım dışı sekt&ouml;rlerde &ccedil;alışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7&rsquo;si tarım, %19,9&rsquo;u sanayi, %7&rsquo;si inşaat, %55,4&rsquo;&uuml; ise hizmetler sekt&ouml;r&uuml;nde yer aldı. &Ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemi ile karşılaştırıldığında tarım sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n istihdam edilenler i&ccedil;indeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n payı 0,1 puan, inşaat sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n payı 0,5 puan arttı. Hizmet sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n istihdam edilenler i&ccedil;indeki payında ise değişim g&ouml;zlenmedi.</p> <p><strong>İŞG&Uuml;C&Uuml;NE KATILMA ORANI %52,1 OLARAK GER&Ccedil;EKLEŞTİ</strong></p> <p>İşg&uuml;c&uuml; 2018 yılı Ocak d&ouml;neminde bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, işg&uuml;c&uuml;ne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %52,1 olarak ger&ccedil;ekleşti. Aynı d&ouml;nemler i&ccedil;in yapılan kıyaslamalara g&ouml;re; erkeklerde işg&uuml;c&uuml;ne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla %71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %33,2 olarak ger&ccedil;ekleşti.</p> <p><strong>KAYIT DIŞI &Ccedil;ALIŞANLARIN ORANI %32,5 OLARAK GER&Ccedil;EKLEŞTİ</strong></p> <p>Ocak 2018 d&ouml;neminde herhangi bir sosyal g&uuml;venlik kuruluşuna bağlı olmadan &ccedil;alışanların oranı, bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re değişim g&ouml;stermeyerek %32,5 olarak ger&ccedil;ekleşti. Tarım dışı sekt&ouml;rde kayıt dışı &ccedil;alışanların oranı ise bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 0,2 puan artarak %21,8 oldu.</p> <p><strong>MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI</strong></p> <p>Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir &ouml;nceki d&ouml;neme g&ouml;re 28 bin kişi artarak 28 milyon 937 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim g&ouml;stermeyerek %47,9 oldu.</p> <p>Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir &ouml;nceki d&ouml;neme g&ouml;re 5 bin kişi azalarak 3 milyon 163 bin kişi olarak ger&ccedil;ekleşti. İşsizlik oranı değişim g&ouml;stermeyerek %9,9 oldu.</p> <p>Mevsim etkilerinden arındırılmış işg&uuml;c&uuml;ne katılma oranı bir &ouml;nceki d&ouml;neme g&ouml;re değişim g&ouml;stermeyerek %53,2 olarak ger&ccedil;ekleşti. Ekonomik faaliyete g&ouml;re istihdam edilenlerin sayısı, tarım sekt&ouml;r&uuml;nde 50 bin, hizmet sekt&ouml;r&uuml;nde 4 bin kişi azalırken sanayi sekt&ouml;r&uuml;nde 53 bin, inşaat sekt&ouml;r&uuml;nde 29 bin kişi arttı.</p>