Bizi takip edin
Bizi takip edin

"Yunanistan Ege'de Türk petrolünü çalıyor"

16.4.2018 15:42:38
<p>Aydınlık'ın haberine g&ouml;re, &Uuml;mit Yalım, Ege&rsquo;de Yunanistan&rsquo;ın faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı a&ccedil;ıklamada, İkinci Balkan Savaşı&rsquo;ndan sonra Londra&rsquo;da d&uuml;zenlenen S&uuml;fera Konferansı&rsquo;nda Altı B&uuml;y&uuml;k Devlet (Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya), Ege adaları konusundaki ortak kararlarını, 13 Şubat 1914&rsquo;te Yunanistan&rsquo;a ve 14 Şubat 1914&rsquo;te de T&uuml;rkiye&rsquo;ye birer nota ile bildirdiklerini hatırlattı. Karara g&ouml;re, G&ouml;k&ccedil;eada, Bozcaada ve Meis Adası T&uuml;rkiye&rsquo;ye iade edildi. Yunan işgalindeki diğer Ege adalarının ise silahlandırılmamak ve askeri ama&ccedil;larla kullanılmamak şartıyla Yunanistan&rsquo;a verildiğini vurgulayan Yalım, Yunanistan&rsquo;a, adaların egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildiğini bildirdi.</p> <p><strong>"EGEMENLİK DEĞİL KULLANIM HAKKI</strong>"</p> <p>1923 Lozan Antlaşması&rsquo;nın 12. maddesi ile 13 Şubat 1914 tarihli Altı B&uuml;y&uuml;k Devlet Kararı&rsquo;nın bir kez daha teyit edildiğini belirten Yalım, &ldquo;Yunanistan&rsquo;a, Kuzey Ege Adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi. 1923 Lozan Antlaşması&rsquo;nın 12 ve 13.maddelerine g&ouml;re;Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının m&uuml;lkiyeti ile adaların karasuları, bitişik b&ouml;lge, kıta sahanlığı ve m&uuml;nhasır ekonomik b&ouml;lgeleri T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;ne aittir. Anılan adalarda ve adaların deniz yetki alanlarında bulunan petrol, doğalgaz, balık ve benzeri her t&uuml;rl&uuml; canlı/cansız varlıkların sahibi T&uuml;rkiye&rsquo;dir. T&uuml;rk askeri u&ccedil;akları, Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba veİpsara adaları ile adaların karasuları &uuml;zerinden hi&ccedil;bir kısıtlamaya tabi olmadan u&ccedil;abilir&rdquo; dedi.</p> <p><strong>"AKP İLE DEĞİŞTİ"</strong></p> <p>2002 yılından &ouml;nce T&uuml;rk askeri u&ccedil;akları, Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba veİpsara adaları ile adaların karasuları &uuml;zerinden u&ccedil;tuğunu, AKP H&uuml;k&uuml;metlerinin iktidara gelmesi ile birlikte anılan u&ccedil;uşların durdurulduğunu kaydeden Yalım şunları s&ouml;yledi:</p> <p>&ldquo;T&uuml;rkiye ve Yunanistan 11 Kasım 1976&rsquo;da Bern Mutabakatı&rsquo;nı imzaladı. Bern Mutabakatı&rsquo;na g&ouml;re Yunanistan, kendi karasularının &ouml;tesinde petrol ve doğalgaz arayamaz ve &ccedil;ıkaramaz. Yunanistan&rsquo;ın 1987 yılında, kendi karasularının &ouml;tesinde Taşoz Adası yakınlarında petrol arama girişimi d&ouml;nemin h&uuml;k&uuml;meti tarafından engellendi. T&uuml;rk Deniz Kuvvetleri&rsquo;ne ait savaş gemilerinin anılan b&ouml;lgede bayrak ve sancak g&ouml;sterisi yapması &uuml;zerine Yunanistan Bern Mutabakatı&rsquo;na uymak zorunda kaldı ve petrol arama &ccedil;alışmalarını durdurdu. Erdoğan ve AKP H&uuml;k&uuml;metleri d&ouml;neminde ise Yunan Enerji Şirketi ENERGEAN, hi&ccedil;bir engelle karşılaşmadan 2015 yılında Taşoz Adası karasularında petrol arama &ccedil;alışmalarına başladı. Yunanistan Bern Mutabakatı&rsquo;nı ihlal ederek kendi karasularının dışında Taşoz Adası&rsquo;nda yani T&uuml;rk karasularında petrol ararken Başkomutan olduğunu iddia eden Tayyip Erdoğan, olanı biteni turist gibi seyretti. ENERGEAN Şirketi Prinos adlı b&ouml;lgede, 31 metre derinlikte 7 petrol kuyusu a&ccedil;tı. Şirketin a&ccedil;tığı petrol kuyularının Taşoz Adası&rsquo;na olan uzaklığı 8 km, Yunanistan&rsquo;ın kuzey kıyılarına olan uzaklığı ise 18 km&rsquo;dir. Taşoz Adası&rsquo;nın 6 millik T&uuml;rk karasuları i&ccedil;inde olan petrol kuyuları Yunan karasularının tamamen dışında bulunuyor. Şirket petrol kuyularının sayısını artırdı. 2017 itibarı ile T&uuml;rk karasularında bulunan 11 petrol kuyusunda g&uuml;nde 3.823 varil ham petrol &ccedil;ıkartılıyor. B&ouml;lgede yapılan sismik araştırmalara g&ouml;re Taşoz Adası karasularında 111 milyon varil petrol rezervi var. Bu petrol rezervi T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin ulusal petrol&uuml; ve Yunanistan tarafından g&ouml;z&uuml;m&uuml;z&uuml;n i&ccedil;ine baka baka &ccedil;alınıyor.&rdquo;</p>