Bizi takip edin
Bizi takip edin

İsmet İnönü

11.10.2018 17:13:37
<div id="article-body" class="formatted news-content"> <p><span class="large">Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1960&rsquo;lı yıllarda T&uuml;rkiye-ABD ikili g&ouml;r&uuml;şmeleri sırasında, Başbakan İsmet İn&ouml;n&uuml;&rsquo;n&uuml;n, protokol ve diplomatik nezaket gereği, T&uuml;rkiye ve ABD bayraklarını elinde tuttuğu bir fotoğrafı g&uuml;ndeme getirerek, İn&ouml;n&uuml;&rsquo;y&uuml; ve CHP&rsquo;yi &ldquo;Amerikancı&rdquo; olmakla su&ccedil;ladı! Bunu yaparken de, İn&ouml;n&uuml;&rsquo;n&uuml;n elinde hem T&uuml;rk hem de Amerikan bayrakları olduğu ger&ccedil;eğini gizledi, İn&ouml;n&uuml;&rsquo;n&uuml;n elindeki T&uuml;rk bayrağının g&ouml;r&uuml;nmediği bir fotoğrafı kullandı. Medyanın da alet olduğu bu kadar ucuz bir yalan ve iftira kampanyası, d&uuml;nyanın en geri kalmış ilkel kabile devletlerinde bile g&ouml;r&uuml;lmemiştir! Bir Cumhurbaşkanı&rsquo;na da, bir siyasi parti Genel Başkanı&rsquo;na da yakışmayacak t&uuml;rden b&ouml;yle bir davranışa, d&uuml;nya siyaset tarihinde az rastlanır!</span></p> <p><span class="large"><strong>İsmet İn&ouml;n&uuml; kimdir?</strong><br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, Kurtuluş Savaşı m&uuml;cadelesini, bu m&uuml;cadelenin lideri ve T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin kurucusu Mustafa Kemal Atat&uuml;rk ile birlikte vermiş, Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Komutanı olarak g&ouml;rev yapmış, Birinci İn&ouml;n&uuml; Savaşı ve İkinci İn&ouml;n&uuml; Savaşı olarak bilinen savaşları kazanmış, emperyalizme ve işgal kuvvetlerine karşı m&uuml;cadele verirken yaşamını ortaya koymuş vatansever bir kahramandır!&nbsp;<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, T&uuml;rkiye&rsquo;yi s&ouml;m&uuml;rge devleti stat&uuml;s&uuml;ne indirgeyen Sevr Antlaşması&rsquo;nı yırtıp, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin tapusu sayılan Lozan Antlaşması&rsquo;nı m&uuml;zakere etmiş ve onaylatmış, cephede bizzat savaşarak kazandığı toprakları, masa &uuml;zerinde hukuken de kazanmış bir kahramandır!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, Mustafa Kemal Atat&uuml;rk ile birlikte, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;ni kuran kişilerden birisidir!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, Cumhuriyet kurulduktan sonra, Başbakan olarak, Aydınlanma devrimlerini, birinci Cumhurbaşkanı Atat&uuml;rk ile birlikte y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe koyan kişidir! İsmet İn&ouml;n&uuml;, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin ikinci Cumhurbaşkanı&rsquo;dır!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, Cumhurbaşkanı iken, T&uuml;rkiye&rsquo;yi, yaklaşık 50 milyon insanın &ouml;ld&uuml;ğ&uuml; ve insanlık tarihinin en b&uuml;y&uuml;k savaşı olan 2. D&uuml;nya Savaşı&rsquo;nın dışında tutmayı başarmış devlet adamıdır! T&uuml;rkiye, 2. D&uuml;nya Savaşı&rsquo;nda b&uuml;y&uuml;k bir felaket ile karşılaşmadıysa, bunu İsmet İn&ouml;n&uuml;&rsquo;ye bor&ccedil;ludur!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ccedil;ok partili serbest se&ccedil;imli parlamenter sisteme ge&ccedil;ilmesini sağlayan kişidir! Recep Tayyip Erdoğan, İn&ouml;n&uuml;&rsquo;n&uuml;n y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe koyduğu bu sistem sayesinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı se&ccedil;ilmiştir!&nbsp;<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, K&ouml;y Enstit&uuml;lerini kuran, bu projeyle birlikte toprak reformu hareketlerini başlatan, k&ouml;yl&uuml;n&uuml;n ve &ccedil;ift&ccedil;inin kalkınması i&ccedil;in m&uuml;cadele veren, toprak ağalarının ve din bezirg&acirc;nlarının k&ouml;lesi olmayan, bu nedenle de 1950 se&ccedil;imlerini kaybetmiş olan kişidir!</span></p> <p><span class="large"><strong>Peki, İsmet İn&ouml;n&uuml; kim değildir?</strong><br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;yi k&uuml;&ccedil;&uuml;k Amerika yapacağız&rdquo; diyen Adnan Menderes&rsquo;i ve onun liderlik ettiği Demokrat Parti&rsquo;yi kendi k&ouml;keni olarak g&ouml;ren kişi değildir!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, yaklaşık 65 bin ABD askerinin Irak&rsquo;ı işgal etmek &uuml;zere T&uuml;rkiye&rsquo;de konuşlanmasını &ouml;ng&ouml;ren tezkerenin T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi&rsquo;ne sunulmasını sağlayan lider değildir!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, ABD emperyalizminin &uuml;r&uuml;n&uuml; olan B&uuml;y&uuml;k Ortadoğu Projesi&rsquo;nin eşbaşkanı değildir!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, CIA destekli Fethullah G&uuml;len &ccedil;etesi konusunda &ldquo;kandırılmış&rdquo; olan kişi değildir!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, ABD destekli Suudi Arabistan&rsquo;ın T&uuml;rkiye&rsquo;deki taşeronu değildir! İsmet İn&ouml;n&uuml;, &ldquo;milli kimlik&rdquo; kamuflajı altında Anadolu k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n Araplaşmasının yolunu a&ccedil;an kişi değildir!<br />İsmet İn&ouml;n&uuml;, eğitimi dinselleştirerek, laik eğitim sistemini ortadan kaldırarak, halkını cehalete mahk&ucirc;m eden ve bu yolla emperyalizmin eline en b&uuml;y&uuml;k kozu veren kişi değildir!&nbsp;<br />Akılla birlikte, vicdan, vefa ve d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k duyguları da ortadan kalkınca, İsmet İn&ouml;n&uuml; hakkında, bunları hatırlatmak gerekiyor!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Ouml;rsan K. &Ouml;ymen</strong></p> <p><strong>Aydınlık</strong></p> </div> <div id="latestArticles">&nbsp;</div>